Метою цього курсу є набуття студентами знань в області теоретичних основ автоматики, навиків в постановці завдань на автоматизацію теплоенергетичного обладнання і уміння розробляти технічне завдання, функціональні схеми і підбирати прилади і засоби автоматизації на основі існуючих каталогів і нормативної технічної документації.