Кваліфікаційний іспит 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Група ГМ-82

Дата проведення: 15.06.2022

Посилання на відеоконференцію іспиту ""