Метою цього курсу є формування у студентів теоретичних знань про особливості енергозбереження в основних енерготехнологічних процесах у промисловості, визначення основних шляхів підвищення ефективності споживання енергоресурсів, а також набуття студентами практичних навичок у визначенні потенціалу енергозбереження у технологічних процесах.