Доступні курси

Викладач: Олександр Олександрович Жиленко

Викладач: Олександр Петрович Плахотний

Викладач: Наталія Володимирівна Олексієнко

Викладач: Людмила Дмитрівна Мисник

Викладач: Ірина Іванівна Фенько

Викладач: Людмила Дмитрівна Мисник

Викладач: Святослав Петрович Поляков

Метою цього курсу є формування у студентів теоретичних знань по теоретичним питанням, пов'язаним з розрахунком теплового і повітряного режиму приміщень, вибору способів опалювання і вентиляції приміщень і розрахунку процесів обробки повітря для подальшого грамотного проектування устаткування і систем опалювання, вентиляції і кондиціонування повітря приміщень  житлових, суспільних і виробничих будівель.


Викладач: Ірина Іванівна Фенько

Викладач: Олександр Петрович Плахотний

Метою цього курсу є вивчення процесів і методів наукового аналізу в області енергозабезпечення підприємств та побутових споживачів; граничних параметрів і показників навколишнього середовища, технологічних процесів і енергоносіїв, використовуваних при проектуванні устаткування систем енергозабезпечення підприємств; етапів і стратегії проектування, можливостей і структури САПР систем теплопостачання; основ моделювання, алгоритмізації і оптимізації процесів в установках і системах енергозабезпечення підприємств.

Викладач: Олександр Петрович Плахотний

Викладач: Ірина Іванівна Фенько

Метою цього курсу є формування у студентів теоретичних знань про особливості енергозбереження в основних енерготехнологічних процесах у промисловості, визначення основних шляхів підвищення ефективності споживання енергоресурсів, а також набуття студентами практичних навичок у визначенні потенціалу енергозбереження у технологічних процесах.

Викладач: Олександр Петрович Плахотний

Метою цього курсу є ознайомлення студентів з призначенням, змістом та можливостями застосування сучасних систем автоматизованого проектування (САПР) систем теплопостачання та енергообладнання за допомогою електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) для отримання оптимального рішення потрібної задачі.

Метою цього курсу є набуття студентами знань в області теоретичних основ автоматики, навиків в постановці завдань на автоматизацію теплоенергетичного обладнання і уміння розробляти технічне завдання, функціональні схеми і підбирати прилади і засоби автоматизації на основі існуючих каталогів і нормативної технічної документації.

Викладач: Ірина Іванівна Фенько

Викладач: Олександр Петрович Плахотний

Метою цього курсу є навчання основним принципам монтажу та особливостям експлуатації систем енергопостачання в житлових, цивільних і промислових будівлях

Викладач: Олександр Петрович Плахотний

Викладач: Ірина Іванівна Фенько