Предметом вивчення  навчальної дисципліни є системи автоматизованого проектування робіт (САПР).

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань про тривимірне проектування деталей та вузлів машин, проведення інжинірингу на стадії проектувальних робіт, та створення прикладних розрахункових програм. Дисципліна розкриває роль автоматизованого проектування як підсистеми автомобільної галузі, стан і перспективи розвитку САПР автомобілів.