Метою цього курсу є придбання студентами теоретичних знань і практичних навичок з розрахунку та проектування котельних установок теплових електричних станцій і промислових підприємств.


Метою цього курсу є ознайомлення студентів з призначенням, змістом та можливостями застосування сучасних систем автоматизованого проектування (САПР) систем теплопостачання та енергообладнання за допомогою електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) для отримання оптимального рішення потрібної задачі.