Предметом вивчення  навчальної дисципліни є технологічні процесі технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів.

Метою вивчення дисципліни є придбання студентами знань про закономірності зміни технічного стану автомобіля, про технічні системи, що забезпечують підтримання високого рівня працездатності автомобілів при мінімальних витратах матеріальних, енергетичних, фінансових і трудових ресурсів. Дисципліна розкриває роль технічного обслуговування як підсистеми автомобільного транспорту, стан і перспективи розвитку технічної експлуатації автомобілів.